Admiterea

A V I Z
Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv anunță înscrierea la concurs de admitere pentru anul de studii 2015-2016, începând cu clasa a V-a la următoarele probe sportive:
atletism (fete și băieți) 4 locuri
fotbal 2 locuri
box 4 locuri
haltere 2 locuri
lupte greco-romane 3 locuri
judo (fete) 5 locuri
lupte libere (fete) 5 locuri
judo (băieți) 2 locuri
taekwondo WTF (fete și băieți) 3 locuri
caiac-canoe (fete și băieți) 6 locuri

Elevii LIRPS sunt asigurați cu cazare , alimentație trei ori pe zi conform vîrstei, bineficiază gratuit de orele de antrenament la proba sportivă practicată, de orele de instruire și educație conform curriculei aprobate de Ministerul Educației, de edificiile sportive, utilajul, inventarul sportiv, mobilierul în cămine, cantina și săli de studii. În caz de atingere a performanților sportive înnalte elevii pot benificia de echipament sportiv, deplasările la competiții sportive, burse și alte forme de sprijin material conform legislației în vigoare.

Comisia de primire a actelor va activa în perioada 08– 18 decembrie 2015.
Candidaţii urmează să prezinte următoarele acte:
1. Cererea de înscriere semnată de către părinți, tutore.
2. Tabelul de note aprobat pentru anul de studii 2015-2016 cu nota medie, semestru I.
3. Elevii claselor liceale (a X-a, a XI-a, a XII-a) prezintă comfirmarea de membru al Lotului Național anului 2015 sau premiant la ultimul Campionat al Republicii Moldova la proba de sport practicată.
4. Certificatul de naștere cu IDNP în original – 2 copii și buletinul de identitate (pentru copii de la 16 ani) în original – 2 copii.
5. Scrisoare de recomandare de la Școala Sportivă (dacă a practicat sportul).
6. 4 fotografii (3×4).
7. Certificat de la Sectorul de poliție precum că nu se află la evidență.
8. Fișa medicală de ambulator (de la naștere până în prezent).
9. Certificatul de vaccinare cu toate vaccinele efectuate de la naștere pînă în prezent – forma F 063 – 3 (e).
10. Adeverința medicală eliberată de Centrul Național de Medicină Sportivă ,,Atlet Med”(sectorul Poșta Veche, stradela Studenților 7/1, rutiera 189 de pe bul.Dacia, Botanica).
11. Un caiet în pătrățele (12 file) pentru cartela medicală.
12. La admitere este obligatotiu semnarea de părinți sau tutore a acordului informat referitor la asistența medicală a copiilor în cadrul CMF 3 Botanica.

La depunerea actelor candidaţii vor susţine Testul de inteligență.

Telefon de contact: 022 77-77-14, 022 76-78-57