Alocaţii bugetare

01 MF-TR Chisinau – bugetul de stat
16448 Liceul Republican cu Profil sportiv
11 Bugetul de stat
ALOCAȚII BUGETARE pentru anul   2022
contul curent A 16448
Executor primar de buget (ORG1) Ministerul Educatiei si Cercetarii 0226
Grup principal (F1) Invatamânt 09
Grup (F2) Invatamânt secundar 092
Subgrup (F3) Invatamânt liceal 0922
Activitate (P3)
Denumire P3 Clasificația Plan precizat Executat pe perioada Sold de
economică pe an de gestiune alocații
I. VENITURI 35355700 35355700
Finantare de la buget 149800 35155700 35155700
Incasări de la prestarea serviciilor cu plata 142310 150000 150000
Plata pentru locațiunea patrimoniului public 142320 50000 50000
II. CHELTUIELI 28307500,72 0 28307500,72
Intreținerea căminelor 00204 1809000,72 0 1809000,72
Remunerarea muncii angajaților conform statelor 00204 211180 831000 831000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 00204 212100 241000 241000
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca 00204 273500 5000 5000
Energie electrică 00204 222110 130000,72 130000,72
Energie termică 00204 222130 450000 450000
Apa si canalizare 00204 222140 100000 100000
Alte servicii comunale 00204 222190 52000 52000
Activitatea sportiva in licee de tip internat 00358 25105500 0 25105500
Remunerarea muncii angajaților conform statelor 00358 211180 16218900 16218900
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 00358 212100 4698600 4698600
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca 00358 273500 85000 85000
Energie electrică 00358 222110 790000 790000
Energie termică 00358 222130 1422000 1422000
Apa si canalizare 00358 222140 300000 300000
Alte servicii comunale 00358 222190 10000 10000
Servicii informationale 00358 222210 40000 40000
Servicii de telecomunicatii 00358 222220 12000 12000
Servicii de locatiune 00358 222300 150000 150000
Servicii de transport 00358 222400 25000 25000
Servicii de reparatii curente 00358 222500 120000 120000
Formare profesionala 00358 222600 50000 50000
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00358 222710 100000 100000
Deplasari de serviciupeste hotare 00358 222720 800000 800000
Servicii medicale 00358 222810 124000 124000
Servicii de paza 00358 222940 0
Servicii postale si curierat 00358 222980 10000 10000
Servicii neatribuite altor aliniate 00358 222990 150000 150000
Plati aferente documentelor executorii 00358 281361 0
Taxe,amenzi,penalitati si alte plati obligatorii 00358 281400 0
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din inst.de inv. 00448 941000 0 941000
Remunerarea muncii angajaților conform statelor 00448 211180 728400 728400
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 00448 212100 208600 208600
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca 00448 273500 4000 4000
Compensatii banesti pentru personalul didactic 00492 272500 452000 452000
III. ACTIVE NEFINANCIARE 6978200 0 6978200
Reparatii capitale ale cladirilor 00358 311120 0
Procurarea masinilor si utilajelor 00358 314110 0
Procurarea activelor nemateriale 00358 317110 0
Procurarea combustibilului,carburanți,lubrifianți 00358 331110 62000 62000
Procurarea pieselor de schimb 00358 332110 10000 10000
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00358 334110 50000 50000
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite birou 00358 336110 180000 180000
Procurarea materialelor de construcție 00358 337110 350000 350000
Procurarea accesorii de pat, îmbracaminte, încaltaminte 00358 338110 400000 400000
Procurarea altor materiale 00358 339110 50000 50000
Procurarea produselor alimentare 00448 333110 5876200 5876200

Comenteaza