AVIZ

Joi, 18.02.2021, ora 13:00, et.II, Cabinetul metodic, se va desfășura ședință nr.4 a Consiliului de administrație LIRPS cu următoarea ordine de zi:
1. Executarea bugetului pentru anul 2020. Nota informativa privind execuția bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate.
Raportor: Tonu Valentina, contabil-șef al LIRPS;
2. Raport anual privind destinația veniturilor din alte surse decât cele bugetare (închirierea spațiului destinat activității Scolii auto).
Raportor: Tonu Valentina, contabil-șef al LIRPS;
3. Diverse

Comenteaza