AVIZ

Joi, 14 ianuarie 2021, ora 13:00,  avea loc ședința nr. 3 a Consiliului de administrație LIRPS cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Avizarea bugetului LIRPS pentru anul calendaristic 2021 .

Raportor: Valentina Tonu, contabil șef.

  1. Aprobarea componenței nominale a Grupurilor de lucru din cadrul LIRPS pentru anul calendaristic 2021.

Raportor: Fatima Leșcu, președintele CA.

3.Diverse.

Comenteaza