Anunţ

Joi, 5 noiembrie 2020, ora 13:00 va avea loc şedinţa Consiliului de administraţie cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea președintelui Consiliului de administrație pentru perioada 2020-2025;
    2. Aprobarea proiecției anuale a tematicii ședințelor lunare și stabilirea responsabilităților membrilor  Consiliului de administrație;
    3.  Elaborarea și avizarea proiectului bugetului pentru anul bugetar 2021;
    4.  Diverse.

Locul desfăşurării – cabinetul metodic, et.II.

Comenteaza