Seminar instructiv-metodic

La 29 ianuarie 2019, în incinta LIRPS a fost desfășurat seminarul instructv – metodic cu tema „Implementarea standardelor educaționale în vederea sporirii performanțelor cadrului didactic”. Formatorii acestui seminar au fost profesorii de limbă și literatură română, aria curriculară „Limbă și comunicare”, cei care au pus accent pe necesitatea dezvoltării profesionale a cadrului didactic pentru implimentarea cu succes a standardelor de competență profesională. În cadrul activității au fost discutate competențele profesionale cerute unui profesor și strategiile de sporire a performanțelor

Comenteaza