Parteneriatul cadru didactic-elev în proiectarea unei cariere potrivite

Azi,02 mai 2018,la Catedra Dirigenție,dirijată de Șalaru Ludmila,director adjunct educație s-a desfășurat un seminar instructiv-metodic ”Parteneriatul cadru didactic-elev în proiectarea unei cariere potrivite”. Ghidarea în carieră este foarte importantă din punct de vedere strategic, deoarece, în condiţiile transformărilor economice şi sociale, ce caracterizează societatea noastră în prezent se impune ca necesară o amplă reformă educaţională care ar aduce ca noutate, alături de multe alte aspecte, activitatea de ghidare în carieră. Cadrele didactice vor pregăti elevii pentru o societate dinamică, o societate în schimbare, idealul educaţional al căreia este formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate. Ghidarea în carieră devine un instrument principal în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii fiecărui tânăr şi alegerea corectă a profesiei conform aspiraţiilor, dorinţelor şi cunoştinţelor sale, luând în considerație solicitările pieței muncii.

Comenteaza