Programul de formare a competenței de proiectare a lecției de antrenament sportiv

LICEUL INTERNAT REPUBLICAN CU PROFIL SPORTIV
DEPARTAMENTUL SPORT
Creșterea eficienței procesului de instruire al sportivului, implică promovarea unui demers instrucțional care să asigure continuitatea pregătirii și dezvoltării performanței sportive. Proiectarea didactică a lecției de antrenamentului sportiv ocupă un loc central de direcționare și prefigurare fără de care obținerea performantei sportive de mare valoare este imposibilă sau poate fi aleatorie.
Reișind din cosiderentele date la inițiativa departamentului Sport al Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv, coordonat de către Irina COLIN și în comun accord cu directorul instituției Ion ROBU, s-a propus spre desfășurare programul de formare a competenței de proiectare a lecției de antrenament sportiv.
Programul de formare a competenței de proiectare a lecției de antrenament sportiv pentru profesorii-antrenori din cadrul LIRPS, s-a desfășurat în perioada 21-27.03.2018, cu durata de 30 ore.
Scopul programului a constat în formarea competenței de proiectare didactică a lecției de antrenament sportiv profesorilor-antrenori din cadrul instituției, prin parcurgerea următoarelor subiecte de învățare:
 Proiectarea didactică a lecției de antrenament sportiv din perspectiva corelației elementelor structurale ale procesului de pregătire sportivă.
 Proiectul didactic a lecției de antrenament sportiv – stuctură, elemente constituitive și etape de realizare.
 Repere teoretice în elaborarea obiectivelor didactice lecției de antrenament sportiv.
 Relația obiectiv – sarcină didactică în cadrul proiectării didactice a lecției de antrenament sportiv.
 Strategii didactice de predare-învățare în cadrul lecției de antrenament sportiv. Metode-tehnici-forme de organizare.
 Evaluarea procesului de pregătire sportivă în cadrul lecției de antrenament sportiv

Formatori:

Ecaterina CREȚU
Profesor-antrenor,
Licențiată în Științe ale Educației

Irina COLIN
Director adjunct departamentul Sport,
grad didactic superior

Ion ROBU
Profesor-antrenor, grad didactic I

Comenteaza