Asigurarea realizării procesului educațional de calitate prin implementarea strategiilor non-formale de  predare-învățare-evaluare

La data de 27.03.2018, în incinta LIRPS, s-a desfășurat Seminarul instructiv-educativ cu tematica„Asigurarea realizării procesului educațional de calitate prin implementarea strategiilor non-formale de predare-învățare-evaluare”, unde au participat 21 de cadre didactice. Seminarul a fost organizat de către Leșcu Fatima, director adjunct instruire, profesor de limba engleză, gr. didactic superior și Prunici Maria, șefa Comisiei Metodice „Științe socio-umane”, profesor de geografie, gr. didactic I.

Comenteaza