Food & Shopping

În contextul promovării învăţământului non- formal şi în vederea sporirii motivaţiei intrinsecă a elevilor, la data de 08 noiembrie 2017 în incinta Liceului Internat Republican cu Profil Sportiv, Leşcu Fatima, director adjunct instruire, prof. de limba engleză, a desfăşurat ora publică în clasa 5-a A, cu tema ” Food & Shopping” .

Comenteaza