Planul de completare a claselor si secțiilor sportive pentru anul de studii 2017-2018

NOTA : pentru înmatricularea în ciclul liceal al LIRPS conform Regulamentului LIRPS sunt condiții speciale :                                    

 Art.13.  În instituţie funcționează prima treaptă gimnazială cu program de zi, începînd cu clasa a V-a.  Elevii cu aptitudini deosebite în  sport şi cu o reuşită bună la învăţătură sunt înmatriculaţi, în baza concursului şi a concluziei comisiei medicale.

În clasele liceale se înmatriculează numai membrii Loturilor Naționale și premianții Campionatelor R. Moldova la disciplina sportivă respectivă. Se acceptă, cu titlul de exepţie, înmatricularea unor elevi cu caracteristice antropometrice şi aptitudini deosebite în sport.

Comenteaza