Educația ecologică implimentată prin activități extracurriculare

Pornind de la mottoul ”Buna educație a tineretului este garanția cea mai sigură a fericirii unui stat”, direcția Educație a desfășurat la data de 20 aprilie 2016 în incinta LIRPS seminarul instructiv-educativ: ”Educația ecologică implimentată prin activități extracurriculare”. Formatorii Șalaru Ludmila, dir. adj. educație, Șeptelici Vera, șef catedră Dirigenție, Prunici Maria, șef catedră Socio-umană, Spînul Ana, profesor-educator, au convins cadrele didactice că adevărata educație ecologică își va atinge scopul numai atunci cînd se va reuși ca elevii să fie convinși de necesitatea ocrotirii naturii și pregătirii mediului, devenind factori activi în consilierea om-natură.

Comenteaza